Kokybė

Nuo 2003 m. UAB „STEVILA“ dirba pagal kokybės vadybos ISO 9001 standartą. Kasmetiniai vidiniai ir išoriniai auditai dokumentuoja nenutrūkstamą įmonės tobulėjimo procesą ir motyvuoja darbuotojus nesitenkinti pasiektu rezultatu.

Vykdydama kokybės politiką, naudodama moderniausias matavimo priemones, UAB „STEVILA“ gamina užsakovo poreikius bei lūkesčius tenkinantį aukštos kokybės produktą. Sistemingai keliama visų lygių darbuotojų kvalifikacija leidžia užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už gaminamo produkto bei darbo atlikimo kokybę.

Gaminių kokybė yra vienas iš pagrindinių įmonės veiklos rodiklių ( KPI), kuriuos UAB „STEVILA“ naudoja veiklos rezultatų matavimui.

2020 metų tikslas: < 1500 ppm, rezultatas: 1834 ppm                              
2021 metų tikslas: < 1500 ppm