Stevila Your partner in machining!

ŽVILGSNIS Į MŪSŲ GAMYBĄ IŠ ARČIAU

MŪSŲ UŽSAKOVAI

Mūsų užsakovai vertina kokybę
….ir ne tik tai, bet ir ilgalaikį bendradarbiavimą, paremtą atvirumu, pasitikėjimu ir greita komunikacija.

ES investicijos UAB „Stevila“ energetiniam efektyvumui


UAB „Stevila” įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) gamybos pajėgumų įrengimas Lietuvos ir Vokietijos UAB „Stevila““ (Projekto Nr. S-02-011-K-0162) kuriam buvo skirtos ES investicijos pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai pagal 2022–2030 metų plėtros programos priemonę Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“

Projekto tikslas: Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime
Sutarties pasirašymo data: 2023 m. liepos mėn. 27 d.
Projekto įgyvendinimo vieta: Marijampolės apskritis, Marijampolės savivaldybė
Projekto biudžetas: 293 054,00 EUR
Skirtas finansavimas: 132 272,00 EUR iš Europos regioninės plėtros fondo
Vykdytojo lėšos: 108 222,00 EUR
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė:  2023 liepos mėn. 27 d. –  2025 m. sausio mėn. 26 d.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama pastatyti 297 kW (0,297 MW) galios saulės elektrinę, kuri elektros energijos gamybai naudos atsinaujinančius energijos išteklius, todėl projekto įgyvendinimas prisidės prie atsinaujinančių energijos išteklių dalies didinimo galutiniame energijos suvartojime, tuo pačiu paskatins atsinaujinančių energijos išteklių didesnį naudojimą pramonės sektoriuje. Taip bus švelninamas Lietuvos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo.

 

 

 

 

Stevila UAB

Lengvai pasiekiame vieta
Mus rasite Marijampolės pakraštyje, visai šalia magistralės Via Baltica.