Kokybė

Nuo 2003 m. UAB „STEVILA“ dirba pagal kokybės vadybos ISO 9001 standartą. Kasmetiniai vidiniai ir išoriniai auditai dokumentuoja nenutrūkstamą įmonės tobulėjimo procesą ir motyvuoja darbuotojus nesitenkinti pasiektu rezultatu.

Vykdydama kokybės politiką, naudodama moderniausias matavimo priemones, UAB „STEVILA“ gamina užsakovo poreikius bei lūkesčius tenkinantį aukštos kokybės produktą. Sistemingai keliama visų lygių darbuotojų kvalifikacija leidžia užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už gaminamo produkto bei darbo atlikimo kokybę.

Gaminių kokybė yra vienas iš pagrindinių įmonės veiklos rodiklių ( KPI), kuriuos UAB „STEVILA“ naudoja veiklos rezultatų matavimui.

2024 metų tikslas: < 1500 ppm

VNTMatavimo priemonė
2Koordinatinės CNC matavimo mašinos DEA Global/S —- 1000 x 700 mm
1Koordinatinė CNC matavimo mašina DEA Mercury R —- 6000 x 1600 x 2100 mm
2Kontūrografai Mitutoyo Contracer CV-1000 / CV-4500
1Apvalumo matavimo sistema Mitutoyo Roundtest RA-H5200
6Paviršiaus šiurkštumo matavimo prietaisai Mitutoyo Surftest SJ-201 / SJ-500
18Aukštimačiai Mitutoyo Linear Height

Matavimo įranga

UAB „STEVILA“ kokybės laboratorijoje yra virš 4000 matavimo priemonių.

Matavimo prietaisai bei įranga valdoma programos pagalba. Jie yra inventorizuoti ir turi numerius, pagal kuriuos lengva atsekti jų būseną kalibravimo atžvilgiu. Priemonėms bei įrangai numatyta patikros, kalibravimo bei duomenų fiksavimo tvarka.

Ištrauka iš KVS PR11 procedūros „Monitoringo ir matavimo įrangos valdymas“:
6.3. Kalibravimas ir patikra
Kontrolės ir matavimo įranga naudojama kaip būtina darbo priemonė produkcijai tikrinti ir kontroliuoti, jos tinkamumui nustatyti. Matavimo priemonės patikrinamos, kalibruojamos: naujai įsigytoms atliekama pirminė patikra. Periodinė patikra planuojama pagal LR standartizacijos departamento matavimo priemonių periodinių patikrų sąraše nustatytus periodus bei matavimo priemonės naudojimo įmonėje dažnumą. <…>

Kokybės politika

UAB „STEVILA“ veiklos pagrindą sudaro mechaninis detalių apdirbimas programinio valdymo įrenginiais (tekinimas, frezavimas, suvirinimas ir t.t.), detalių surinkimas į gaminius, detalių ir surinktų gaminių pardavimas. Mes esame pasiryžę būti patikimu verslo partneriu, pasižyminčiu visapusišku savo srities išmanymu ir kokybiškomis paslaugomis, taip užtikrindami ilgalaikį ir pastovų organizacijos vertės didėjimą. Mes, teikdami mechaninio detalių apdirbimo ir surinkimo paslaugas, siekiame aukščiausio įvertinimo iš esamų ir būsimų klientų.

TIKSLAI:

  • laiku vykdyti užsakymus;
  • gamyba be nuostolių ir neatitikčių;
  • mokyti darbuotojus ir ugdyti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo atliekamo darbo kokybę;
  • skatinti darbuotojus saugiai dirbti ir tausoti aplinką;
  • investuoti į šiuolaikinius įrenginius bei inovatyvias technologijas;
  • gerinti organizacijos veiklos efektyvumą, tobulinant kokybės vadybos procesus.

_
Ši UAB „STEVILA“ kokybės politika yra suprantama visiems organizacijos darbuotojams ir yra pagrindas suvokti savo darbo indėlį sėkmingai organizacijos veiklai. Politika prieinama visoms suinteresuotoms šalims, kasmet yra peržiūrima ir, jei reikia, keičiama,  kad išliktų nuolat tinkama.