Žmogiškųjų išteklių tobulinimo įmonėse projektas „Uždarosios akcinės bendrovės „Stevila“ darbuotojų mokymas dirbti su įmonėje diegiamomis aukštosiomis technologijomis“

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis”. Projekto įgyvendinimo metu įmonės administracijos darbuotojai kels savo profesinę kvalifikaciją personalo, finansų, gamybos valdymo srityse, gamybinis personalas tobulins žinias šiuolaikinio metalo apdirbimo, CNC programavimo srityse.

Projekto trukmė-3 metai. Pradžia 2009-04-15, pabaiga 2012-04-14.