UAB „Stevila“ tarptautinio konkurencingumo ir veiklos efektyvumo didinimas skatinant eksporto plėtrą

UAB „Stevila“ įgyvendino projektą (priemonės pavadinimas: Naujos Galimybės, kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-03-115, Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas) pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“. Projekto veiklos buvo vykdomos nuo 2012.07.04 iki 2014.06.30 dienos.

Pagrindinis projekto tikslas buvo – padidinti įmonės eksporto apimtis, dalyvaujant parodose. Projekto metu sukaupta patirtis ir potencialas bus panaudojamas didinat įmonės kuriamą pridėtinę vertę bei konkurencingumą ateityje.  Įgytos žinios ir sukaupta patirtis bus panaudojamos didinant įmonės eksportą ir veiklos efektyvumą.