UAB “Stevila” įgyvendino „Intelektas LT+“ projektą „MTTP infrastruktūros kūrimas „Stevila“

UAB „Stevila“ įgyvendino projektą (priemonės pavadinimas: Intelektas LT+, kodas: VP2-1.3-ŪM-03-K-02-072, Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas) pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“. Projekto veiklos buvo vykdomos nuo 2011.09.01 iki 2014.11.11 dienos.

Pagrindinis projekto tikslas buvo – Didinti „UAB „Stevila“ aktyvumą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje. Projekto metu sukaupta patirtis ir potencialas bus panaudojamas didinat aktyvumą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje ateityje. Įgytos žinios ir sukaupta patirtis bus panaudojamos kuriant naujus, didesnės pridėtinės vertės produktus, kas įtakos įmonės vidaus ir tarptautinio  konkurencingumo didėjimą.