Leonardo da Vinci partnerysčių projektas „CNC and Robotics Partnerships, CaRPs“

Projektas įgyvendinamas kartu su 11 partnerių iš 5 šalių: Vokietijos, Švedijos, Slovėnijos, Lietuvos ir Norvegijos. Projekto koordinatorius – Norvegijos Osteroy gamybos pramonės asociacija. Pagrindinis projekto tikslas apsikeisti CNC apdirbimo ir robotų naudojimo sričių mokymo patirtimi, pagerinti mokymo procesą ir padidinti bendradarbiavimą tarp įmonių ir mokymo įstaigų. Daugiau informacijos svetainėje http://www.rup.no/.

Veikla buvo finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Projekto eigos metu sukurta medžiaga atspindi dotacijos Gavėjo, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį ir pažymima, kad Europos Komisija neatsako už sukurtos medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą.

Projektas vykdomas nuo 2009 iki 2011 m.