Kokybės politika

           
       UAB „STEVILA“ veiklos pagrindą sudaro mechaninis detalių apdirbimas (tekinimas, gręžimas, frezavimas, šlifavimas, suvirinimas ir t.t.), detalių surinkimas į gaminius, detalių ir surinktų gaminių pardavimas. Mes esame pasiryžę būti patikimu verslo partneriu, pasižyminčiu visapusišku savo srities išmanymu ir  kokybiškomis paslaugomis, tuo užtikrinat ilgalaikį ir pastovų organizacijos vertės didėjimą. Mes siekiame lyderio pozicijos teikiant mechaninio detalių apdirbimo paslaugas esamiems ir būsimiems klientams.

TIKSLAI:

  • laiku vykdyti užsakymus;
  • gamyba be nuostolių ir neatitikčių;
  • mokyti darbuotojus ir ugdyti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo atliekamo darbo kokybę;
  • skatinti darbuotojus saugiai dirbti ir tausoti aplinką;
  • investuoti į šiuolaikinius įrengimus bei inovatyvias technologijas;
  • gerinti organizacijos veiklos efektyvumą, tobulinant kokybės vadybos procesus.

_
Ši UAB „STEVILA“ kokybės politika yra suprantama visiems organizacijos darbuotojams ir yra pagrindas suvokti savo darbo indėlį sėkmingai organizacijos veiklai. Politika prieinama visoms suinteresuotoms šalims, kasmet yra peržiūrima ir, jei reikia, keičiama,  kad išliktų nuolat tinkama.

        Dokumento originalas (PDF)