„Intelektas LT“ projektas „Programinių vizualizavimo metodų įtakos gamybinių įmonių veiklos efektyvumui tyrimas“, Nr. S-VP2-1,3-ŪM-02-K-01-012

Projektas įgyvendinamas pagal 2007 – 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioritetą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“. Projekto vykdytojas – UAB „ITMECHA“, partneris – UAB „STEVILA. Pagrindinis projekto tikslas – išanalizuoti šiuolaikinių kompiuterizuotų veiklos vizualizavimo metodų įtaką gamybinių įmonių ryšio su klientais optimizavimui, gamybos, kokybės procesų pagerinimui bei įmonių efektyvumo augimui.

Projektas vykdomas nuo 2009 iki 2011 m.