„Inočekiai LT“ projektas „Metalo apdirbimo įrankių našumo ir pjovimo proceso stabilumo didinimas „

UAB „Stevila“ įgyvendina projektą (priemonės pavadinimas: Inočekiai LT, kodas: VP2-1.3-ŪM-05-K-01-119, Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas) pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ nuostatas. Projekto veiklos buvo vykdomos nuo 2013.03.01 iki 2013.08.31 dienos.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti apdirbimo įrankių našumą ir pjovimo proceso stabilumą, optimizuoti įrankius skirtus sunkiai pasiekiamoms vietoms. Projekto metu bus siekiama padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos aktyvumą tarp verslo ir mokslo įstaigų, o sukaupta patirtis ir potencialas bus panaudojamas didinat įmonės kuriamą pridėtinę vertę bei konkurencingumą ateityje. Šis projektas taip pat padės įmonės darbuotojams ir mokslo darbuotojams pasikeisti žiniomis. Taip bus sudaromos sąlygos geriau paruošti studentus ir išspręsti keletą gamybinių klausimų.