EU projektai

UAB „Stevila“ įgyvendino projektą (priemonės pavadinimas: Intelektas LT+, kodas: VP2-1.3-ŪM-03-K-02-072, Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas) pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“. Projekto veiklos buvo vykdomos nuo 2011.09.01 iki 2014.11.11 dienos.

UAB „Stevila“ įgyvendino projektą (priemonės pavadinimas: Naujos Galimybės, kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-03-115, Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas) pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“. Projekto veiklos buvo vykdomos nuo 2012.07.04 iki 2014.06.30 dienos.

Lietuvos ir Vokietijos UAB Stevila įgyvendina projektą „Didelės pridėtinės vertės precizinių mechatronikos komponentų gamybos plėtra UAB Stevila“. Projekto numeris VP2-2.1-ŪM-06-K-01-006. Projektas įgyvendinamas pagal 2007 – 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioritetą „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas”. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

UAB „Stevila“ įgyvendina projektą (priemonės pavadinimas: Inočekiai LT, kodas: VP2-1.3-ŪM-05-K-01-119, Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas) pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ nuostatas. Projekto veiklos buvo vykdomos nuo 2013.03.01 iki 2013.08.31 dienos.

UAB „Stevila“ įgyvendino projektą (priemonės pavadinimas: E verslas LT, kodas: VP2-2.1-ŪM-02-K-02-019, Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas) pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“. Projekto veiklos buvo vykdomos nuo 2011.08.01 iki 2013.01.31 dienos.

Projektas įgyvendinamas kartu su 11 partnerių iš 5 šalių: Vokietijos, Švedijos, Slovėnijos, Lietuvos ir Norvegijos. Projekto koordinatorius – Norvegijos Osteroy gamybos pramonės asociacija. Pagrindinis projekto tikslas apsikeisti CNC apdirbimo ir robotų naudojimo sričių mokymo patirtimi, pagerinti mokymo procesą ir padidinti bendradarbiavimą tarp įmonių ir mokymo įstaigų. Daugiau informacijos svetainėje http://www.rup.no/.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007 – 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioritetą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“. Projekto vykdytojas – UAB „ITMECHA“, partneris – UAB „STEVILA. Pagrindinis projekto tikslas – išanalizuoti šiuolaikinių kompiuterizuotų veiklos vizualizavimo metodų įtaką gamybinių įmonių ryšio su klientais optimizavimui, gamybos, kokybės procesų pagerinimui bei įmonių efektyvumo augimui.

Projektas vykdomas nuo 2009 iki 2011 m.

Lietuvos ir Vokietijos UAB Stevila įgyvendino projektą „Precizinių inovatyvių mechatronikos komponentų gamybos įrenginių diegimas UAB „“Stevila“

Projekto numeris VP2-2.1-ŪM-01-K-01-049.

Projektas buvo įgyvendinamas pagal 2007 – 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioritetą „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas”. Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioritetą „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis”. Projekto įgyvendinimo metu įmonės administracijos darbuotojai kels savo profesinę kvalifikaciją personalo, finansų, gamybos valdymo srityse, gamybinis personalas tobulins žinias šiuolaikinio metalo apdirbimo, CNC programavimo srityse.

Projekto trukmė-3 metai. Pradžia 2009-04-15, pabaiga 2012-04-14.

Projektas įgyvendintas. Leonardo da Vinci mobilumo projekte dalyvavo 11 metalo apdirbimo srities partnerių: 4 Lietuvos, 5 Vokietijos ir 2 Švedijos įmonės. Projekto vykdytojas-Lietuvos ir Vokietijos UAB „STEVILA“. Lietuvos partneriai UAB „ITMECHA“, UAB „Formosa CNC“ bei UAB „CNC SERVISAS“. 

Projektas įgyvendintas. Vykdant projektą įmonėje modernizuotas gamybos valdymas, įsigyta CNC įrenginių automatizuoto programų ruošimo tekinimo ir frezavimo darbams CosCom sistema, įdiegta bei sertifikuota kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2001 standartą.

Projekto veiklos buvo vykdomos nuo 2002.10.01 iki 2003.09.01.