„E-verslas LT“ projektas „Kompiuterizuotų kokybės valdymo posistemių diegimas UAB „Stevila“

UAB „Stevila“ įgyvendino projektą (priemonės pavadinimas: E verslas LT, kodas: VP2-2.1-ŪM-02-K-02-019, Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas) pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“. Projekto veiklos buvo vykdomos nuo 2011.08.01 iki 2013.01.31 dienos.

Pagrindinis projekto tikslas buvo – padidinti įmonės darbo našumą, apyvartą bei eksporto apimtis, kompiuterizuotomis verslo valdymo posistemėmis sujungiant (optimizuojant) verslo procesus. Projekto metu sukaupta patirtis ir potencialas bus panaudojamas didinat įmonės kuriamą pridėtinę vertę bei konkurencingumą ateityje. Įgytos žinios ir sukaupta patirtis bus panaudojamos kuriant naujus, didesnės pridėtinės vertės produktus, kas įtakos įmonės vidaus ir tarptautinio konkurencingumo didėjimą.